Opendeurdag

 

 

Het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel staat voor een schoolomgeving waar onze leerlingen vooral zichzelf kunnen zijn. Hier leren jonge mensen beter omgaan met mekaar, met hun gemotiveerde leerkrachten, met hun studies en werkzaamheden, hun omgeving en het milieu. We bieden een moderne schoolomgeving, met leerkrachten die een hart hebben voor hun leerlingen.

Het GTIL hanteert respect als belangrijke waarde. Jezelf ontplooien en groeien is een doorlopend proces van vallen en opstaan: net daarom is onze persoonlijke aanpak zo belangrijk. Vooral de goede dialoog tussen leerling en leerkracht enerzijds en tussen leerkracht en ouders anderzijds staan hierbij centraal in het bereiken van de gewenste resultaten.

Om het beoogde groeiproces te stimuleren, zonder te vervreemden van de maatschappelijke realiteit, vinden wij het essentieel om het leerproces te combineren met boeiende uitdagingen zoals uitstappen, projectweken, stages, sport, internationalisering, enz. …

Ons technisch instituut heeft zeven STEM-richtingen, waarvan vier op niveau TSO en drie op niveau BSO. STEM staat voor Science/Technology/Engineering/Mathematics en bundelt zo een waaier aan exacte en technologische wetenschappen. We vinden het fijn je binnenkort te mogen verwelkomen.